Gość Dnia - Elżbieta Polewska

0000 Polewska
Rozmowa z pełnomocnikiem Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, Elżbietą Polewską. 
Z naszym gościem rozmawia Barbara Szeligowska.