Wałbrzyszanie o wandaliźmie

0829 lewartowskiego-02.jpg
Zapytaliśmy wałbrzyszan czy dostrzegają w swoim otoczeniu zjawisko wandalizmu i jak ich zdaniem można temu zapobiegać.


article