Gość Dnia - Teresa Kamińska

0000 Buzarewicz
Rozmowa z Teresą Kamińską, specjalistą ds. promocji krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Z naszym gościem rozmawia Barbara Szeligowska.

OGLĄDAJ: Teresa Kamińska

kos
foto: Telewizja Wałbrzych

article