Gość Dnia - Marzena Radochońska

0000 Radochonska
Rozmowa z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Marzeną Radochońską. Z naszym gościem rozmawia Barbara Szeligowska. 

OGLĄDAJ: Marzena Radochońska

adm
foto: Telewizja Wałbrzych 
article