"Szary Paryż"

0111 szaryparyz
Wystawowy rok 2017 w Starej Kopalni rozpoczyna się światową fotografią, a konkretniej wystawą ,,Szary Paryż'' Bogdana Konopki.
Bogdan Konopka to fotograf mieszkający od lat w Paryżu. Jest jednym z twórców kierunku fotografii elementarnej, łączącej realizm, dokument i metafizykę.
Wystawa  "Szary Paryż" to zbiór fotografii, które zwiedziły już wszystkie prestiżowe punkty na artystycznej mapie Europy. Fotografie są kontrastem do stworzonego w naszych umysłach pięknego, romantycznego obrazu Paryża. Pokazują jego "szarą" twarz".

22 stycznia, godz. 16:00
Stara Kopalnia

kinga
foto użyczone


article